Beroep met toekomst

Afbeelding Werkdag in 2030

Accountant, hoe ziet jouw werkdag eruit in 2033?

De Arenagroep; er is al het nodige over gezegd en geschreven. Ik ben lid van dit illustere gezelschap van frisdenkers. En ja, we zaten er allemaal op persoonlijke titel in - dus niet namens onze organisatie of belangenorganisatie. De discussies waren stevig en we waren het zeker in het begin niet altijd met elkaar eens. Maar gaandeweg het proces ontstond er iets moois en hebben we met elkaar een visie ontwikkeld.

x 0
Afbeelding Opinie

Verbinden

Technologie verandert onze samenleving razendsnel. Alles en iedereen wordt aan elkaar verbonden, daardoor zijn we allen veel afhankelijker van elkaar en komt het wereldnieuws ook sneller op ons af. Zo is onze wereld door social media veranderd in een dorp en is Nederland nog nauwelijks een dorpsplein. Met onrust, onvrede en polarisatie als gevolg. Het accountantsberoep vormt hierop geen uitzondering. Iedereen heeft een mening over accountants – en terecht: ze doen er toe in de samenleving.

x 1 77 6 Peter Eimers